Gardinbeslagssystemet Höjdaren ®

den flexibla och monteringsvänliga lösningen

  • Passar de flesta traditionella gardinstångshållare och väggfästen
  • Minimerar användandet av slagborr och symaskin
  • Kan ge användaren möjlighet till ny design
  • Unik produkt med hög kvalitet
  • Justerar gardinhöjden
  • Inga onödiga borrhål i vägg
  • Mervärde för bostaden
  • Enkel att justera

Passar andra system
Tanken är, att användaren ska kunna justera höjden på gardiner men också kunna sätta upp de flesta traditionella gardinstångshållare och väggfästen som finns på marknaden i Höjdaren Höjdaren ® och därmed slippa onödig hålborrning.

Unikt beslagssystem
Minova Technique erbjuder ett helt nytt unikt gardinbeslag med hög kvalitet som är justerbart i höjd och sidled. Först monteras väggskenan i vägg invid fönster. När väggskenan är monterad i väggen, installeras monterings-/justeringsskenan med tillbehör i väggskenan. Därefter kan gardinstångshållare och väggfäste med lätthet monteras. Justeringsmöjligheterna är beroende av hur lång skena man installerar. Lika lätt som man monterar in justeringsskenan, lika lätt monterar man bort den, kanske för att installera en längre eller kortare skena.

Borrhål kan undvikas
Alla har väl någon gång flyttat, från en bostad till en annan och problemet med att sy upp gardinerna för att de är för långa, har säkert dykt upp. Att lägga upp gardinerna kan vara både tidsödande och besvärligt. Problem med att borra nya hål i vägg, dyker ständigt upp när man vill byta gardinbeslag eller om man flyttat. Kanske är gardinerna för långa och behöver läggas upp. Många boende har varken tillgång till slagborr eller symaskin. De har också problem när de ska installera nya gardinbeslag.

Mervärde för bostaden
Funktionerna ger ett värdefullt mervärde för bostaden.

Estetiskt värde och ny design
När boende har svårigheter med att montera upp gardinbeslagen, kan det medföra att gardinerna monteras på ett oestetiskt sätt, därför är detta ett perfekt system. Genom systemets flexibla lösning, kan det ge möjligheter till ny design. Det är bara fantasin som sätter gränserna.....